فراخوان‌های مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه  : زیرسازی، لکه گیری، آسفالت

آگهی مناقصه : زیرسازی، لکه گیری، آسفالت

شهرداری استهبان در نظر دارد آسفالت و لکه  گیری  معابر  سطح شهر شهرداری استهبان ،  جهت رفاه حال معلولین و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء به اشخاص حقیقی ، حقوقی با کلیه مصالح گذار لذا  از پیمانکاران واجد شرایط در موضوع فوق جهت همکاری با شهرداری […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه : لوله کشی تاسیسات ، سرامیک بدنه و کلیه کارهای مرتبط با ساختمان

آگهی مناقصه : لوله کشی تاسیسات ، سرامیک بدنه و کلیه کارهای مرتبط با ساختمان

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به تعمیر و نگهداری تاٌسیسات و ساختمانهای سطح شهر شهرداری استهبان ، پارکها و میادین و پروژه های در دست ساخت ، روشنایی های معابر و مناسب سازی محوطه ها جهت رفاه حال معلولین و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه : تعمیر و نگهداری تاسیسات، سرامیک بدنه و کف ، کارهای مرتبط با ساختمان

آگهی مناقصه : تعمیر و نگهداری تاسیسات، سرامیک بدنه و کف ، کارهای مرتبط با ساختمان

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به تعمیر و نگهداری تاٌسیسات و ساختمانهای سطح شهر شهرداری استهبان ، پارکها و میادین و پروژه های در دست ساخت ، روشنایی های معابر و مناسب سازی محوطه ها جهت رفاه حال معلولین و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده  یک قطعه زمین شهرداری استهبان شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک  قطعه زمین به شرح زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری مراجعه […]

ادامه مطلب