فراخوان‌های مناقصه و مزایده

آگهی مزایده واگذاری 2 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارکها

آگهی مزایده واگذاری 2 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارکها

آگهی مزایده موضوع : واگذاری  2 باب مغازه  ومحل  استقرار کیوسک های  سطح  شهر  و وسایل  بازی پارکها  مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه )  ب  )  صورتجلسه  شماره 93   مورخ   1401/2/31  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری 2 باب مغازه ومحل  استقرار کیوسک […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده

آگهی مزایده

فروش پسماند خشک سایت زباله شهرداری استهبان مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه ( الف  )  صورتجلسه  شماره 62مورخ  1400/11/02  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به فروش پسماند خشک سایت زباله شهرداری استهبان واقع در جاده استهبان شیراز و جمع آوری پسماند خشک از درب […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه : جدول گذاری ، دیواره سیل بند، نما سازی با مالون ، تهیه دال بتنی

آگهی مناقصه : جدول گذاری ، دیواره سیل بند، نما سازی با مالون ، تهیه دال بتنی

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به دفع آب های سطحی  معابر  سطح شهر شهرداری استهبان ، و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء به اشخاص حقیقی ، حقوقی با کلیه مصالح گذار لذا  از پیمانکاران واجد شرایط در موضوع فوق جهت همکاری با شهرداری دعوت به […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه : زیرسازی، لکه گیری، آسفالت

آگهی مناقصه : زیرسازی، لکه گیری، آسفالت

شهرداری استهبان در نظر دارد آسفالت و لکه  گیری  معابر  سطح شهر شهرداری استهبان ،  جهت رفاه حال معلولین و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء به اشخاص حقیقی ، حقوقی با کلیه مصالح گذار لذا  از پیمانکاران واجد شرایط در موضوع فوق جهت همکاری با شهرداری […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه : لوله کشی تاسیسات ، سرامیک بدنه و کلیه کارهای مرتبط با ساختمان

آگهی مناقصه : لوله کشی تاسیسات ، سرامیک بدنه و کلیه کارهای مرتبط با ساختمان

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به تعمیر و نگهداری تاٌسیسات و ساختمانهای سطح شهر شهرداری استهبان ، پارکها و میادین و پروژه های در دست ساخت ، روشنایی های معابر و مناسب سازی محوطه ها جهت رفاه حال معلولین و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه : تعمیر و نگهداری تاسیسات، سرامیک بدنه و کف ، کارهای مرتبط با ساختمان

آگهی مناقصه : تعمیر و نگهداری تاسیسات، سرامیک بدنه و کف ، کارهای مرتبط با ساختمان

شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به تعمیر و نگهداری تاٌسیسات و ساختمانهای سطح شهر شهرداری استهبان ، پارکها و میادین و پروژه های در دست ساخت ، روشنایی های معابر و مناسب سازی محوطه ها جهت رفاه حال معلولین و دیگر هزینه های مرتبط تا حد نصاب متوسط 5/200/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده  یک قطعه زمین شهرداری استهبان شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک  قطعه زمین به شرح زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد و مشخصات از تاریخ نشر آگهی همه‌روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری مراجعه […]

ادامه مطلب