فراخوان‌های مناقصه و مزایده

آگهی مزایده واگذاری ، حفظ و نگهداری جایگاه CNG شهرداری استهبان

آگهی مزایده واگذاری ، حفظ و نگهداری جایگاه CNG شهرداری استهبان

آگهی  مزایده شماره مزایده :  1651   مورخ:     1401/05/25    مرحله :دوم –   نوبت اول موضوع واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (الف) صورتجلسه شماره 102 مورخ  1401/4/20  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری ، بهره داری، حفظ و نگهداری جایگاه […]

ادامه مطلب
اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، خدمات اداری

اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، خدمات اداری

اصلاحیه پیرو  آگهی  مناقصه  شماره  12154 مورخ  1401/5/10 موضوع واگذاری  پروژه  حفظ  و نگهداری  و توسعه  فضای  سبز و امور  خدمات  شهری – اداری –  آتش  نشانی و …  بدلیل  تعطیلات  رسمی  تاسوعا  و عاشورای  حسینی  و …  آخرین  مهلت  تحویل  پاکات  به  دبیرخانه  شهرداری به  تاریخ  1401/5/24 و بازگشایی  تاریخ 1401/5/25 تغییر واصلاح  گردید […]

ادامه مطلب
آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی  شهرداری

آگهی واگذاری یک قطعه زمین مسکونی شهرداری

مزایده شماره مزایده :   1499   مورخ :  1401/03/21  مرحله دوم    –   نوبت اول موضوع : املاک و مستغلات مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (ج)  صورتجلسه  شماره  99 مورخ  1401/03/21   شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک   قطعه زمین به شرح زیر از طریق […]

ادامه مطلب
آگهی واگذاری یک قطعه زمین تجاری  شهرداری

آگهی واگذاری یک قطعه زمین تجاری شهرداری

مزایده شماره مزایده :   1501   مورخ :  08/05/1401    مرحله اول  –   نوبت اول موضوع : املاک و مستغلات مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (الف  )  صورتجلسه  شماره  105 مورخ  1401/4/14   شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک قطعه زمین به شرح زیر از طریق […]

ادامه مطلب
آگهی واگذاری تابلو تبلیغاتی بلوار قائم

آگهی واگذاری تابلو تبلیغاتی بلوار قائم

آگهی  مزایده شماره مزایده :      1429     مورخ :  1401/5/3                    مرحله  اول – نوبت  اول موضوع : واگذاری   50عدد تابلو تبلیغاتی بلوار قائم مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه ) الف )  صورتجلسه  شماره 103 مورخ   1401/4/7 شورای محترم اسلامی شهر استهبان شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری 50عدد تابلو […]

ادامه مطلب
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، خدمات اداری

مناقصه واگذاری امور خدمات شهری، خدمات اداری

آگهی مناقصه شماره مناقصه : 1101  مورخ 1401/05/03       مرحله: دوم  – نوبت اول موضوع:واگذاری امور خدمات شهری، خدمات  اداری – آتش نشانی – موتوری . حمل ونقل ، تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء، حفظ و نگهداری و توسعه  فضای سبز سطح شهر استهبان ممناقصه گذار  :                               شهرداری استهبان شهرداری استهبان در […]

ادامه مطلب
مزایده واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG استهبان

مزایده واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG استهبان

آگهی  مزایده شماره مزایده : 1351   مورخ:   1401/4/28        مرحله : اول-   نوبت اول موضوع واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (الف) صورتجلسه شماره 102 مورخ  1401/4/20  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به واگذاری ، بهره داری، حفظ و نگهداری جایگاه […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده  یک قطعه زمین شهرداری

آگهی مزایده یک قطعه زمین شهرداری

مزایده شماره مزایده :   1129    مورخ : 1401/04/11   مرحله اول  –   نوبت اول موضوع : املاک و مستغلات مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه (اج  )  صورتجلسه  شماره  99 مورخ  1401/3/21  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر داردنسبت به فروش یک قطعه زمین به شرح زیر از […]

ادامه مطلب
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

موضوع: واگذاری امور خدمات شهری، خدمات  اداری – آتش نشانی – موتوری . حمل ونقل ، تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء، حفظ و نگهداری و توسعه  فضای سبز سطح شهر استهبان   مناقصه گذار  :  شهرداری استهبان شهرداری استهبان در نظر دارد باستناد مصوبه ( ب ) و (ج) صورتجلسه شماره 249/5 مورخ […]

ادامه مطلب
آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه  ومحل  استقرار وسایل  بازی پارکها

آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه  ومحل  استقرار وسایل  بازی پارکها

آگهی  مزایده شماره مزایده :  1004 مورخ : 1401/03/29  مرحله  دوم  – نوبت  اول موضوع : واگذاری  یک باب مغازه  ومحل  استقرار وسایل  بازی پارکها  مزایده‌گذار: شهرداری استهبان باستناد مصوبه )  ج )  صورتجلسه  شماره 63   مورخ   1400/11/4  شورای محترم اسلامی شهر استهبان . شرح مزایده: آگهی مزایده شهرداری استهبان در نظر دارد نسبت به […]

ادامه مطلب