25% کاهش عوارض و بهای خدمات

25% کاهش عوارض و بهای خدمات

از یکم تا 31 خردادماه 1401 جهت رفاه حال شهروندان گرامی منظور گردید. 

لذا خواهشمند است جهت  کسب اطلاعات بیشتر و پرداخت عوارض به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایید.

شهرداری استهبان