یادواره خانگی شهدا – هرخانه – اداره -به نیت یک شهید

یادواره خانگی شهدا

هرخانه – اداره

به نیت یک شهید

با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و حوزه مقاومت بسیج حضرت سید الشهداء «ع»