گل های بهاره در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، گل های بهاره در سطح شهر ، بوستان ها و پارکها به منظور ایجاد فضای سبز و طراوت محیط شهری