کاهش عوارض و بهای خدمات

25%  کاهش عوارض و بهای خدمات از یکم بهمن تا 30 بهمن ماه 1401 و همچنین 20%  کاهش عوارض و بهای خدمات  از اول اسفندماه  تا پایان اسفند ماه 1401 جهت رفاه حال شهروندان گرامی منظور گردید.  

لذا خواهشمند است جهت  کسب اطلاعات بیشتر و پرداخت عوارض به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایید.