کاشت گل های فصلی در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، کاشت گل های فصلی در سطح شهر ، بوستان ها و پارکها به منظور ایجاد فضای سبز و طراوت محیط شهری هم اکنون در حال اجراست.