کاشت درخت در سطح شهر

اهمیت فضای سبز در ایجاد آرامش روانی انسان ها تاثیر بسزایی دارد و از ضروریات اساسی و مهم توسعه شهری است. به همین منظور ایجاد فضای سبز و نگهداری از آن با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی شهرمان کاری دشوار است که خوشبختانه با تلاش نیروهای زحمتکش فضای سبز شهرداری، بوستان ها و پارک های محله ای، بلوارها و میادین سطح شهر از سرانه فضای سبز بالا و  مطلوبی برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان کاشت درخت در سطح شهر  با هدف زیباسازی و طراوت محیط شهری و همچنین فرا رسیدن عید نوروز هم اکنون در اجراست.