پیام تبریک شهردار استهبان بمناسبت روز کار و کارگر

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند. زیرا چرخش دست و بازوی انها باعث چرخش چرخه های‌ زندگی جامعه و امتداد رگه های‌ حیات در مجاری هستی است کار مایه حیات زندگی است . چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند.

در همین راستا  یازدهم اردیبهشت روز کار و کارگر را به تمامی کارگران زحمت کش، خاصه کارگران زحمتکش مجموعه خدوم شهرداری استهبان که صادقانه و خالصانه تنها با هدف خدمت به مردم پا به عرصه جامعه   گذاشته اند ، تبریک می‌گویم و از درگاه احدیت برای آنان عمری پر برکت جهت ادامه راه خدمت‌رسانی، خواستارم.