پویش مردمی بذرکاری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان امروز صبح در پویش مردمی که با مشارکت فرمانداری ، شهرداری و شورای اسلامی شهر، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، بسیج سازندگی ، هنگ امداد طبیعت ، گروه دیده بان مردمی، رابط بانوان ادارات در فرمانداری و جعمی از مسئولین و با هدف حفظ و احیا جنگل‌ها و مراتع در محل پارک حاشیه ای مسافر شهرداری استهبان بذرکاری انجام شد.