پاکسازی و جمع آوری زباله ورودی شهر

ورودی شهر به عنوان یکی از فضا‌های مهم شهری است که در هنگام ورود توجه هر بیننده را به خود جلب می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان عملیات پاکسازی و جمع آوری زباله های ورودی بلوار امام علی «ع» و بلوار امام رضا «ع» با هدف  زیباسازی بصری و حفظ پاکیزگی و تمیزی شهر و همچنین رفاه حال شهروندان به همت پاکبانان  امروز عصر انجام شد.  

چهارشنبه مورخ 9 آذرماه 1401