پاکسازی و جمع آوری زباله در مسیر رودخانه شهرک امام حسن مجتبی «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان عملیات پاکسازی و جمع آوری زباله ها در مسیر رودخانه شهرک امام حسن مجتبی«ع» با هدف  زیباسازی بصری و حفظ پاکیزگی و تمیزی شهر و همچنین رفاه حال شهروندان به همت پاکبانان  هم اکنون در حال انجام است.