پاکسازی و جمع آوری زباله بلوار امام علی «ع»

ورودی شهر به عنوان یکی از فضا‌های مهم شهری است که در هنگام ورود توجه هر بیننده را به خود جلب می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان عملیات پاکسازی و جمع آوری زباله های ورودی بلوار امام علی «ع» با هدف  زیباسازی بصری و حفظ پاکیزگی و تمیزی شهر و همچنین رفاه حال شهروندان به همت پاکبانان  امروز عصر انجام شد.  

 دوشنبه مورخ 9 خرداد ماه 1401