پاکسازی طبیعت و جمع آوری زباله ورودی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ؛ اجرای عملیات طرح پاکسازی و جمع آوری زباله های بلوار امام علی«ع» ورودی شهر با هدف زیباسازی بصری و حفظ پاکیزگی و تمیزی شهر و همچنین رفاه حال شهروندان توسط پاکبانان زحمتکش انجام شد.

مهندس جوکار ضمن دعوت مردم به رعایت بهداشت عمومی عنوان کرد: قطعا با رهاسازی زباله ها در اماکن عمومی و محل تردد ضمن اینکه سلامت مردم به خطر خواهد افتاد چهره شهر و ورودی شهر را نازیبا می کند که برای شهر قرآنی استهبان زیبنده نیست و به همین منظور از شهروندان با فرهنگ درخواست می نمایم با رعایت نظافت ورودی و خروجی شهر پاکبانان زحمتکش این مجموعه را یاری نمائید.