پاکسازی طبیعت و جمع آوری زباله در سرآسیاب استهبان

طبیعت زیبا و دوست‌ داشتنی شهر استهبان توسط طبیعت‌دوستان و جمعی از کارکنان شهرداری از زباله پاکسازی شد.

محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است، که به وفور در اختیار ما قرار دارد. زباله‌ها نه تنها باعث تولید بیماری، تعفن و زشتی مناظر می‌گردند، بلکه می‌تواند به وسیله آلوده کردن خاک، آب و هوا خسارات فراوانی را ببار آورند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بمناسبت فرا رسیدن آزاد سازی خرمشهر مسیر سرآسیاب تا چشمه قهری توسط گروهی از طبیعت دوستان و جمعی از کارکنان شهرداری ، طبیعت زیبا و بکر این منطقه را از زباله های غیرقابل بازیافت و مخرب محیط زیست پاکسازی نمودند.

 

دوشنبه عصر مورخ دوم خرداد ماه 1401