نورپردازی و زیباسازی ورودی خیابان امیرکبیر

حفظ مبلمان شهری صیانت از سرمایه های شهر است.

با حفظ و نگهداری از مبلمان شهری  خود را در داشتن شهری زیبا و ایمن سهیم بدانیم .

 

نورپردازی و زیباسازی ورودی خیابان امیرکبیر

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نورپردازی و زیبا سازی ورودی خیابان امیرکبیر انجام شد که علاوه بر زیبایی بصری در شب، باعث ایجاد چشم اندازی زیبا در معابر و گذرگاهها شده است که توجه عابرین را به خود جلب می نماید.