نهضت آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر همچنان ادامه دارد …

یکی از ویژگی های بارز شهر خوب و زیبا، آسفالت مناسب معابر و خیابانهاست

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی استهبان ؛ در راستای مناسب سازی و ساماندهی معابر، تسهیل در عبور و مرور، تامین آرامش و آسایش شهروندان و در ادامه طرح نهضت آسفالت کوچه ها و معابر شهر، عملیات اجرای آسفالت کوچه شهدای دانش آموز (کوچه سپاه) هم اکنون در حال اجراست.
مهندس جوکار با بیان اینکه ؛ یکی از مهم ترین ویژگی های یک شهر زیبا، وضعیت آسفالت خیابان ها و معابر شهری آن است که باعث تمایز آن شهر می شود و تاثیر زیادی بر منظر شهری دارد .
وی افزود: در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر در ادامه بهبود و بهسازی کیفیت معابر شهری و در راستای سهولت تردد خودروها و به منظور جلب رضایتمندی شهروندان اجرای عملیات آسفالت، بهسازی و لکه گیری معابر سطح شهر که یکی از اولویتهای کار شهرداری به شمار می‌رود با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.