نهضت آسفالت و بهسازی معابر سطح شهر همچنان ادامه دارد.

با برنامه ریزی های صورت گرفته در طرح نهضت آسفالت شهر، عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر با سرعت در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی استهبان ؛ در ادامه طرح نهضت آسفالت کوچه ها و معابر شهر، با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر، تسهیل در عبور و مرور و در خواستهای مکرر شهروندان عملیات زیر سازی و آسفالت کوچه سینا 3 واقع در شهرک امام حسین «ع» در دستور کار شهرداری قرار گرفت.