نهضت آسفالت معابر همچنان بدون وقفه در سطح شهر ادامه دارد …

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ بهسازی و ارتقای کیفیت در محل زندگی شهروندان، از مهم‌ترین اهداف مدیریت شهری بوده و در همین راستا طرح نهضت آسفالت با محوریت مناطق کمتر توسعه یافته از سال گذشته به صورت ویژه در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

مهندس جوکار اظهار داشتند؛ خوشبختانه در حال حاضر پروژه های مختلفی در سطح شهر در دست اقدام است که موضوع آسفالت به عنوان یکی از اولویتها با سرعت خوبی ادامه دارد و با توجه به همت همکاران ما در مجموعه ی شهرداری تا کنون معابر بسیار زیادی در نقاط مختلف شهر آسفالت شده و این امر بدون وقفه همچنان ادامه دارد.

وی افزود؛ در حال حاضر نیز عملیات زیر سازی و اجرای آسفالت کوچه شهید فقیهی 13 (محله بروتی) در دست اقدام است و با عنایت به اینکه تاکنون حجم قابل توجه ای از معابر سطح شهر انجام شده ، امیدواریم رضایت نسبی شهروندان را در پی داشته باشد.