نهضت آسفالت در سطح شهر همچنان ادامه دارد …

نهضت آسفالت در سطح شهر همچنان ادامه دارد …

ادامه اجرای عملیات آسفالت معابر بافت فرسوده در محله پنار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ به منظور تسهیل عبور و مرور با هدف بهسازی معابر در راستا طرح نهضت آسفالت با محوریت مناطق کمتر توسعه یافته و بافت فرسوده اجرای آسفالت محله پنار کوچه فرعی ضلع شرقی پشت مسجد جامع (خیابان نیایش) هم اکنون در حال اجراست.