نهضت آسفالت ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛مهندس جوکار ضمن عذرخواهی ازشهروندان بابت تاخیر چندروزه در آسفالت خیابان جنب مسجد جامع، علت تاخیر در آسفالت، تامین گازوئیل کارخانه اعلام کرد که بحمدالله اجرای آسفالت این خیابان ، جهت روان‌سازی وبهبود تردد وسایل نقلیه، در دستور کار شهرداری قرار گرفت.