نقاشی دیواری پارک شهدای گمنام (پارک آبشار)

نقاشی دیواری یکی از اقداماتی است که بر روی دیوارهای سطح شهر اجرا و موجب افزایش زیبایی شهر و نظم بصری کالبد آن می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان  در راستای زیباسازی شهر و افزایش جلوه های بصری ، نقاشی دیواره های پارک شهدای گمنام (پارک آبشار) هم اکنون در حال اجراست.