نقاشی دیواری در محوطه بوستان مغربی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان  در راستای زیباسازی شهر و افزایش جلوه های بصری ، نقاشی دیواره های بوستان مغربی به انجام رسید .