نصب سیستم ضبط مکالمات در ایستگاه آتش نشانی

اطلاعیه به شهروندان

نصب سیستم ضبط مکالمات در ایستگاه آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ ایستگاه آتش نشانی شهرداری استهبان مجهز به سیستم ضبط مکالمات گردید.
مهندس جوکار در این خصوص اعلام نمود؛ با پیگیری های انجام شده سیستم شنود ایستگاه آتش نشانی شهرداری مجهز به ضبط تماس ها و تلفن ها و شماره تماس های شده و از این به بعد تمامی تماس ها ضبط خواهد شد .
وی افزود؛ این موضوع در جهت امنیت بیشتر و جلوگیری از مزاحمت های تلفنی و همچنین جهت استفاده از سوابق مکالمات، ثبت ساعت تماسها می باشد و در صورت نیاز در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.