نصب سطل زباله در سطح شهر و بوستان ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ؛ با هدف حفظ بهداشت محیطی جمع آوری سطل های زباله فرسوده و نصب تعداد ۵۰ عدد سطل زباله جدید درمعابر شهر و پارکها درحال انجام می باشد.