نصب تابلو خوش آمدگویی در ورودی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تابلوی ورودی شهر طراحی و اجرا گردید.

مهندس جوکار با اشاره به اهمیت سیمای بصری ورودی شهر و خوش آمدگویی خاطر نشان کرد: از جمله ویژگی های بارز این تابلوها معرفی شهرهاست و اینکه اولین پیام شهر را به مسافران انتقال می دهند، در متن این تابلو دوشاخصه ویژه شهر یکی قرآنی بودن و دیگری شهر حجاب حضرت زهرا (س) اشاره شده و نیز از انجیر، زعفران و آبشار اشاره شده است، در همین راستا پس از طراحی توسط هنرمند خوش ذوق استهبانی جناب عمادی نقاشی شده است.