نصب تابلوهای معابر سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ اجرای عملیات ساخت، نصب و ساماندهی تابلوهای معابر سطح شهر جهت دسترسی آسانتر شهروندان و نیروهای امدادی در شناسایی مکان مورد نظر خود، ساماندهی تابلوهای معابر شهری در دستور کار قرار گرفت.
مهندس جوکار در این خصوص ابراز داشت؛ با هدف بهبود وضعیت شناسایی معابر و دسترسی آسان شهروندان به معابر عملیات نصب تابلوهای نامگذاری معابر سطح شهر از جمله خیابان امامزاده، خیابان کارگر، خیابان امام خمینی(ره) کوچه باغ وفا و کوچه شهید حسن قامت آغاز شد.
وی افزود؛ عدم نامگذاری بسیاری از معابر بواسطه گسترش و توسعه سطح شهر باعث بوجود آمدن مشکلات برای شهروندان شده از جمله شهرک امام حسین «ع» ، شهرک امام سجاد «ع» و شهرک امام حسن مجتبی «ع» که با مصوبه شورای اسلامی شهر نام گذاری و در دستور کار شهرداری قرار دارد.