نصب المان نوروزی سفره هفت سین

به استقبال بهار

 مهمترین مراسم آیین نوروز برای هر خانواده ی اصیل ایرانی، گستردن سفره ی هفت سین است و قرار گرفتن خانواده ها  کنار سفره هفت سین در هنگام سال تحویل سنتی دیرینه وخاطره انگیز برای همه مردمان خوب ایران است.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ نصب المان هفت سین در پارک شهدای گمنام «آبشار» بمناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت در راستای برپایی آیین سنتی و ارزشمند نوروز تا لحظات شادی برای شهروندان گرامی سپری شود.