نصب المان لاتین استهبان در ورودی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ با هدف زیباسازی منظر و محیط شهری و همچنین ایجاد نشاط در فضای شهری به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر ، ورودی شهر با طراحی اِلمان نام لاتین شهر با حضور شهردار و کارشناسان شهرداری در ورودی شهر نصب گردید.
در این بازدید مهندس جوکار افزود؛ با توجه به اینکه سیمای ورودی شهر معرف شهر است و بازتابنده تحول شهر نیز به حساب می آید و نباید به ورودی ها صرفاٌ به عنوان منفذی برای ارتباط درون و برون شهر نگاه کرد، بلکه باید توجه بیشتری به ورودی ، تنظیف ، فضای سبز و مبلمان آن داشت .