نصب المان فارسی استهبان در ورودی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ طرح المان فارسی که توسط انجمن خوشنویسی شهرستان استهبان تهیه و توسط هنرمندان استهبانی ساخته شد و در تقاطع پل شهید رابع ورودی شهر نصب گردید.
مهندس جوکار در این خصوص ابراز نمود؛ باتوجه به درخواست برخی از شهروندان عزیز مبنی بر ساخت و نصب المان استهبان به زبان فارسی این اقدام در دستور کار قرار گرفت و امروز بحمدالله باابعاد 10متر طول ارتفاع 4متر، نصب گردید.که طرح بصورت سی ان سی مشبک است و که پس از اتمام نورپردازی در شب نمای ویژه ای خواهد داشت.