نشست هم اندیشی فرماندار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

نشست هم اندیشی فرماندار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ، در نشستی صمیمانه با حضور فرماندار محترم، شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر استهبان ، برخی از مسائل و مشکلات سطح شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان استهبان در این نشست، تعامل و همکاری بین شورای اداری با شهردار و شورای اسلامی شهر را لازمه مدیریت و توسعه شهری و حمایت اعضای محترم شورای اسلامی شهر از شهردار منتخب را باعث سرعت بخشیدن به امورات شهروندان محترم دانست.

شنبه مورخ 17 دیماه 1401