نرخ کرایه تاکسی شهری در سال ۱۴۰۱

قابل توجه همشهریان گرامی

 

نرخ کرایه تاکسی شهری در سال ۱۴۰۱ براساس مصوبه شماره ۱۳۹/۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۴ شورای محترم اسلامی شهر استهبان