نجات یک شهروند در پی سقوط در چاه 10 متری ساختمان توسط آتش نشانان

به گزارش روابط‌ عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، در پی دریافت گزارش سقوط یک شهروند به داخل یک چاه ساختمانی در روستای خانه کت از طریق سامانه 125، تیم آتش نشانی پس از هماهنگی با شهردار به محل حادثه اعزام شد.

نیروی های عملیاتی با استفاده از تجهیزات مخصوص نجات و نصب کارگاه سه پایه در یک عملیات سریع، خود را به این شخص رسانده و با رعایت کامل نکات ایمنی، وی را به خارج از چاه منتقل کردند.

فرد مصدوم که از ناحیه کمر آسیب جدی دیده بود، جهت اقدامات درمانی و انتقال به بیمارستان به نیروهای اورژانس تحویل داده شد.