مهندس معصومه کریمی نژاد

متولد شهرستان استهبان
موسس و مدیر آموزشگاه ادیبان
آخرین مدرک تحصیلی:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

۱-مدیر آموزشگاه جهاد به مدت ۸  سال

۲-موسس و مدیر آموزشگاه ادیبان به مدت  ۶  سال

۳-مربی حرفه های کامپیوتر و دروس فناوری اطلاعات  به مدت  ۱۱  سال

دارنده لوح های تقدیر

۱)دارای لوح تقدیربعنوان اولین آموزشگاه در زمینه کلیه امور بصورت الکترونیکی در سطح استان فارس در سال ۱۳۹۲

۲) مدیر برتر آموزشگاه های آزاد شهرستان استهبان در سال ۱۳۹۳

۳)دارای لوح تقدیر بعنوان مدیر برتر شهرستان و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سال ۱۳۹۴

۴)دارای لوح تقدیر جهت ایجاد کسب و کار و رویکرد خلاقانه جهت جذب و آموزش کارآموز در سال ۱۳۹۵