مهندس محمد حسن بااشتیاق

۱- کارشناس فنی کلینیک گیاهپزشکی به مدت ۱۴سال

۲- ناظر فنی باغات و مزارع شهرستان استهبان

۳- کارگزار بیمه محصولات کشاورزی

۴- عضو فعال بسیج و جزئ ارکان پایگاه امام حسن مجتبی علیه السلام

۵-مدیر کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی علیه السلام

۶- عضو تعاونی باغداران استهبان

۷- عضو هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

۸- عضو هیات مدیره موسسه مراقبت متعالی

۹- عضو شورای جلسه جوانان انصارالمهدی استهبان