گفتگوی مهندس جوکار شهردار استهبان با رسانه ها

گزارش عملکرد شش ماهه شهردار استهبان

در این مصاحبه می خوانید :

– پیگیری جهت اخذ مجوز تراکم جهت حل معضل قیمت زمین و مسکن در استهبان
– تشکیل یک کمیته فنی برای تفکیک اراضی متقاضیان در شهرداری
– اختصاص یک روز جهت ملاقات مردمی و رسیدگی به مشکلات مردم در حضور مسئولین واحدهای شهرداری
– اتمام پروژه ای نیمه کاره شهرداری به خصوص حمام کزمان
– خرید تجهیزات جهت راه اندازی و بهره برداری از چاه آب شهرداری در منطقه آب باریک
– پرداخت تمامی معوقات و بدهی های شهرداری بدون اقدام به فروش زمین
– طرح تشویقی برای مغازه دارانی که در راستای زیباسازی شهر اقدام می کنند
– اقدام جهت تعیین تکلیف و ابطال قرارداد کارخانه آب معدنی به نفع مردم

– و . . .

مشروح مصاحبه در پایگاه خبری استهبان فردا :

http://estahbanefarda.ir/?p=5561