معابر جنب حسینیه سادات اهر آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ باتوجه به نزدیک شدن به ایام محرم الحرام و حضور تمامی هیأت ها در این حسینه جهت برگزاری آئین سنتی چارچو گردانی جهت سهولت در عبور مرور، آسفالت این معبر انجام شد.