لایروبی جداول خیابان پاسداران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ لایروبی و پاکسازی جداول خیابان پاسداران جهت جلوگیری از مسدود شدن معابر و ارتقاء کیفیت بهداشت محیطی  هم اکنون در حال اجراست .