فراخوان طراحی المان میدان امام خمینی «ره» شهرداری استهبان

شهرداری استهبان با هماهنگی شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به طرح میدان امام خمینی (ره) به منظور زیباسازی سیما و منظر شهری طراحی المان میدان امام خمینی«ره» را با تاکید بر استفاده از پیشینه فرهنگ و بافت تاریخی شهر و از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
از این رو از تمامی افراد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه های طراحی، معماری و شهرسازی هنرمندان و دانشجویان متخصص و علاقمند دعوت به عمل می آید با توجه به ویژگی های فرهنگی، مذهبی و تاریخی شهر استهبان و همچنین بیشینه ی نام میدان امام خمینی «ره» (میدان آب پخش) در این فراخوان شرکت نمایند.

شرایط شرکت در فراخوان طرح المان :

– اهدای جوایز نفیس به سه طرح برتر
– مهلت ارسال طرح تا پایان دی ماه 1402
– شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است
– شرکت کنندگان می تواند فایل نقشه برداری شده میدان امام خمینی (ره) را از سایت شهرداری استهبان برداشت نمایند.
– توجه به نقش و اهمیت میدان اصلی شهر که مزین به نام امام خمینی (ره) و سابقه تاریخی پخش آب به اراضی کشاورزی زیر دست
– تاکید کننده بر هویت تاریخی و فرهنگی و معنوی شهر استهبان
– نو بودن در محتوا و فرم، پرهیز از ایده های تکراری
– در مرحله اولیه این فراخوان صرفا طرح های سه بعدی شده یا ماکت طرح، مورد نیاز بوده و در صورت انتخاب طرح برتر هنرمند گرامی موظف خواهد بود نقشه های اجرایی طرح منتخب را به شهرداری ارائه نماید و پرداخت جوایز منوط بر ارائه نقشه های اجرایی خواهد بود.
– در طرح های مورد نظر ارائه دیدهای روز و شب الزامی می باشد.
– طرح ارائه شده بایستی با ابعاد میدان متناسب باشد.
– شرکت کنندگان موظف خواهند بود اصالت طرح را تضمین نموده و در صورت مشخص شدن کپی بودن طرح های مورد نظر حذف خواهد شد و بدهی ست این طرح ها در اختیار شهرداری قرار می گیرد و شهرداری در هر نقطه ی دیگری که امکانش بود می تواند از سه طرح برتر استفاده کند و حقوق معنوی طرح ها برای شهرداری استهبان محفوظ می ماند.
– توجه به موقعیت میدان که طرح می بایست از چهار معبر دارای نما باشد.

نحوه ارائه طرح: تمامی طرح ها باید در قالب لوح فشرده (CD) و با بیان کامل جزئیات از قبیل نورپردازی، متریال مورد استفاده تهیه و به آدرس شهرداری – خیابان امام خمینی – دبیرخانه شهرداری تحویل یا ارسال نمائید.

برداشت وضع موجود میدان ابخش.DWGبرداشت وضع موجود میدان ابخش

برداشت وضع موجود میدان ابخش.DWG