عملیات هرس درختان سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ هرساله هم‌زمان با آغاز فصل پاییز و زمستان، هرس و بازپیرایی شاخه‌های درختان بوستان‌ها و معابر سطح شهر به منظور تقویت و بهبود رشد گیاهان و درختان، رسیدگی به فضای سبز با حذف شاخه های خشکیده، آفت زده و آراستگی محیط و مناظر شهری و همچنین عملیات هرس درختان سطح شهر در دستور کار واحد وفضای سبز شهرداری قرار گرفت .