عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، عملیات زیرسازی، ترمیم و لکه گیری آسفالت کوچه شهید جواد ابراهیمی هم اکنون در حال اجراست.