عملیات لکه گیری آسفالت معابر در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، عملیات لکه گیری آسفالت با هدف تامین رفاه، آسایش و جلب رضایت شهروندان در سطح شهر هم اکنون در حال اجراست.