عملیات زیرسازی و لبه گذاری انتهای خیابان سردار شهید ابوالقاسم چوپان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان و خاکی بودن این مسیر در راستای بهبود عبور و مرور طرح تسطیح، زیرسازی، لبه گذاری انتهای خیابان سردار شهید ابوالقاسم چوپان واقع در شهرک امام حسن مجتبی «ع» و همچنین آسفالت این مسیر با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر هم اکنون در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.