عملیات زیرسازی و بهسازی کوچه های فرعی خیابان بهارستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان و خاکی بودن این مسیر در راستای بهبود عبور و مرور طرح تسطیح، عملیات زیرسازی و بهسازی کوچه های فرعی خیابان بهارستان با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر هم اکنون در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.