عملیات زیرسازی و بهسازی کوچه های انتهای بلوار امام حسین «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان و خاکی بودن این مسیر با محوریت مناطق کمتر توسعه یافته و در راستای بهبود عبور و مرور طرح تسطیح، عملیات زیرسازی و بهسازی کوچه های انتهای بلوار امام حسین «ع» (باغ گرامی) با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر هم اکنون در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.