عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های خیابان بهارستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، در راستای بهبود عبور و مرور طرح تسطیح ، زیرسازی و آسفالت کوچه های فرعی خیابان بهارستان با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر در حال انجام است.