عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های بلوار امام حسین «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، در راستای بهبود عبور و مرور طرح تسطیح، زیرسازی و آسفالت کوچه های فرعی بلوار امام حسین «ع» با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر هم اکنون در حال انجام است.