عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه سلمان 25

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، در راستای بهبود عبور و مرور طرح تسطیح، زیرسازی و آسفالت کوچه سلمان 25 با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر هم اکنون در حال انجام است.