عملیات زیرسازی انتهای خیابان سردار شهید ابوالقاسم چوپان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ در راستای بهبود عبور و مرور تسطیح و زیرسازی انتهای خیابان سردار شهید ابوالقاسم چوپان واقع در شهرک امام حسن مجتبی«ع» با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر هم اکنون در حال اجراست.
مهندس جوکار ابراز داشتند؛ با توجه در خواستهای مکرر شهروندان آن محله به شهرداری و شورای اسلامی مبنی بر خاکی بودن انتهای خیابان و مشکلات زیادی که برای ساکنان و رهگذران و سرویس مدارس آن محله ایجاد شده عملیات زیرسازی و بهسازی در حال انجام می باشد و آسفالت آن محل در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.